Contact

Продавач: индивидуален предприемач: Пламен Данаилов Димитров.
Адрес за доставка: ул. Индустриална 3, 8002 Южна промышлена зона, г.Бургас, България.
Адрес на компанията: ул. Васил Левски 59, г.Бургас, България.

 

Телефон/WhatsApp: +359 877 877 710 / 0877 877 710 (отдел продажби на BELSTA)
Електронна поща: belsta@abv.bg

Формуляр за контакт